Over DUVA

Aanleiding:
Door de strengere wetten en eisen vanuit het rijk, vindt er een verschuiving plaats in de bouwwereld. Om de gewenste doelstellingen te kunnen behalen ligt de nadruk steeds meer op de installatietechniek. In de praktijk blijkt dat aannemers maar ook de installateurs worstelen met dit veelomvattend vraagstuk met als gevolg dat met grote regelmaat wordt gekozen voor oplossingen die ten koste gaan van onderhoudskosten, rendement, comfort en gezondheid.

Missie:
Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie door onze opdrachtgevers te adviseren in het maken van de juiste keuzes. Zodat enerzijds de duurzame doelstellingen worden behaald, maar anderzijds ook voor de lange termijn oplossing wordt gekozen.

”Advies met een lange levensduur”

Ons team

Frank van Hal
Directeur

Energie Prestatie Adviseur

Roel van Dongen
Energie Prestatie Adviseur

EP-W bestaande woningen

Dian Ceelen
Energie Prestatie Adviseur

EP-W en EP-U bestaand- en nieuwbouw (BENG)

Mike de Haas
Energie Prestatie Adviseur

EP-W en EP-U bestaand- en nieuwbouw (BENG)

Johan Frenken
Senior installatie adviseur

EP-U bestaande utiliteitsgebouwen

Wilt u weten welke duurzame kansen er liggen voor uw vastgoed

Neem contact met ons op!